Frågor eller anmälan till kurs

Anmälan är bindande

faktureras och betalas innan kursstart

 Vid förhinder, avbokning med återbetalning 2 dagar innan kurs

vår mailadress: info@klutveckling.com

Tel 070 45 49 405