top of page

GDPR och dina uppgifter

Om behandling och säkerhet för dina personuppgifter

När du är kund hos oss samlar vi in vissa personuppgifter, som namn, telefonnummer, mailadress, ibland fysisk adress eller speciella matönskemål, för att kunna ge dig en bra och säker service. Vi sparar även ett register på företag som anlitar våra tjänster och vilka anställda som gått våra kurser och fått intyg från oss. Denna information om kurser kan vi på anmodan lämna vidare/i retur till företaget och till kontrollmyndigheten för till exempel Livsmedelslagstiftningen eller Alkohollagen.

Genom att fortsätta använda hemsidan ger du ditt samtycke till detta.

 • Vi samlar inte in eller sparar mer personlig information än vi behöver.

 • Vi lämnar inte din personliga information vidare till 3e man, eller andra företag än ovanstående.

 • Vi sparar informationen lokalt på KL Utveckling Skaraborg ABs datorer (samt säkerhetskopior).

 • Vi har rutiner för hur länge vi sparar och rensar information. 

 • Vi kan använda din/företagets mailadress för marknadskommunikation med dig. Du kan när som helst be oss avsluta denna kommunikation, genom att kontakta oss.

 • Wix.com (hemsidesleverantören) kan logga dina besök på vår hemsida.

 • Wix.com använder cookies.

 • KL Utveckling Skaraborg AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Kicki Lekberg är dataskyddsombud.

Om/när vi behandlar dina personuppgifter har du:

 • Rätt att begära ut vilka uppgifter vi har om dig.

 • Rätt att begära att vi rättar eller raderar dina uppgifter.

 • Rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter

 • Rätt att begära att vi flyttar dina uppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att återkalla ditt samtycke

 • Rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare namn Datainspektionen)

bottom of page