Säker mat och hygienutbildning

Några exempel på våra tjänster

  • Grundläggande hygienutbildning för säker mat, enligt Livsmedelsverkets vägledning,

       Målgrupp är alla som arbetar med livsmedel​. Genomförs i er egen lokal eller Allas hus i Borgunda.

  • Grundläggande hygienutbildning även via web. Tar mellan 2-5 timmar att genomföra. Mailsupport ingår. Efter genomförd kurs och kunskapsprov, ges ett intyg. Boka och betala on line klicka här eller anmäl via mail klicka här, för betalning via faktura. Under december är det inte möjligt att genomföra denna kurs, pga tidsbrist för mailsupporten.

  • Stöd i att utarbeta och följa upp företags riktlinjer och policys inom hygien, arbetsmiljö (SAM)

  • Vi kan bemanna med en "kritisk vän", som hjälp i företagets utveckling och kvalitetsarbete

  • Projektledning/konsult vid om eller nybyggnationer

  • Coachande samtal och handledning, stresshantering och inspiration 

  • Vi följer EUs nyckelåtaganden för säker mat