top of page

Så här kan det gå till...

Vi tänker oss en restaurang/café/bageri som har goda egna kunskaper om livsmedelshygien.

Det är alltid livsmedelsföretagaren själv som har ansvaret för att producera/servera/sälja säkra livsmedel/måltider. Vi kan ge stöd i denna process.

Vi har kommit överens om att vi ska göra en "Genomsyn mini", dvs ett besök med kontroll av städ och temperaturrutinerna, 2 livsmedelsprover och 4 rengöringsprover. 

Vid besöket ger vi tips om vi ser brister i rutinerna och risker i verksamheten. 3-5 dagar efter besöket återkopplar vi de resultat av proverna som vi tagit genom att sända foton på proverna och diskutera resultaten och vad som kan behöva åtgärdas. 

Kontakta oss för mer information

Vi samarbetar med Food Diagnostics, en del av Triolab 

20180810_potatis_med_hjärtform.jpg
20180713 Apelsinhalva.jpg
bottom of page